Vill du gå en Alphakurs?

ALPHA HÖSTEN 2023 i EQUMENIAKYRKAN JONSERED

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA

NÄR? Tisdagar kl 17.30-19.30 i perioden 5 september till 17 oktober + 13-14 oktober.

VAR? Equmeniakyrkan Jonsered. Jonseredsvägen 11, 433 75 Jonsered. 

VEM HÅLLER I DET? Föreståndare i församlingen, Magnus Hallandvik 

VAD ÄR ALPHA?

Alphakursen är till för alla som vill fundera och

reflektera kring livet och dess mening. Det är en

plats där människor kan komma och koppla av,

äta, lyssna och dela sina tankar.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?

Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff

inleds med en måltid eller någon annan form av

förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt

eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar.

Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje

deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

VEM ÄR ALPHA FÖR?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för

människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?

Alpha pågår i åtta veckor där man varje gång

tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på

ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna

tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’.

Kurserna varierar i storlek. 

Alphakursen är gratis, men man får gärna swisha 40 kr för maten om man vill.

Frågor eller anmälan?

magnus@equmeniakyrkanjonsered.se

Du är varmt välkommen, ses!