From Uncategorized

Konfirmation 20/21

Publicerat 

Genom gruppsamtal, lektioner, gemenskap, drama, gudstjänster, andakter och mycket mer vill vi ge kunskap och upplevelser av vad den kristna tron handlar om. Konfirmationsläsningen förutsätter inte att du är kristen, men ger möjlighet att utifrån den kristna tron och dess berättelser, reflektera över livets olika utmaningar och frågor som: vem är jag? Vem är Jesus? …

Read more

Gudstjänster april inställda

Publicerat 

Med anledning av Covid -19 följer och uppdaterar vi oss aktivt med vad folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vi ser också hur övriga samhället agerar och styrelsen har också själv tagit beslutet att ställa in alla ordinarie gudstjänster i april. I nuläget tittar vi på alternativa former att mötas på och lösningar att kunna förmedla hälsningar via video …

Read more