Gudstjänst

Gudstjänsterna i vår församling är församlingens centrala mötesplats. Den är central då den utgör grunden för vår gemenskap där vi tillsammans, gamla som unga, får möta varandra och Gud. Församlingens gudstjänster är offentliga och öppna för vem som helst att besöka och delta i. Viktigt för oss är att hela familjen kan besöka våra gudstjänster. Varje vecka har vi söndagsskola för alla barn i samband med gudstjänsterna.

Efter gudstjänsten erbjuds fikagemenskap i församlingssalen.

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Jonsered!