Östhjälpen

Inne i Jonsered hittar du secondhandbutik Östhjälpen. Östhjälpen drivs som en ideell förening, men ser sig själva som kyrkornas gemensamma uppdrag i Partille. Förutom vårdhemmet Aurora i Rumänien bedrivs arbete bland romer i Donaudeltat, materialtransport till Kosovo och Estland. På hemmaplan ges arbetspraktikplatser till ett 15-tal personer och man stöder bl.a. RIA-verksamheten ekonomiskt. Secondhandbutiken i Jonsered besöks av mängder av människor varje vecka och bygger nästan uteslutande på volontärinsatser av personer ifrån församlingarna i Partille, bl.a. i från Equmeniakyrkan Jonsered.

Östhjälpens hemsida