Bli medlem

Om du är kristen och önskar att gå med som medlem i Equmeniakyrkan Jonsered är du varmt välkommen!

Man behöver inte vara medlem för att komma på kyrkans aktiviteter – vi önskar väldigt gärna att du kommer oavsett.

Om du vill att Equmeniakyrkan Jonsered ska vara din hemförsamling eller om du har andra frågor så kan du kontakta tillförordnad pastor, Magnus Hallandvik

Mobil 0730332624 eller 

mail: magnus@equmeniakyrkanjonsered.se).