Scout

Välkommen du som är mellan 7-15 år och som är nyfiken på scouting.

Här får du uppleva kamratskap och friluftsliv utan prestationskrav.

Vår scoutverksamhet är en växande scoutkår med ett 30-tal livfulla scouter i blandade åldrar.

Scouterna träffas måndagar kl 18.30 – 19.45 i kyrkan eller friluftsområdet vid Råhult.

Vill du veta mer om scouting? Klicka här

Kontakt

Ola Forsman

Kårchef

0706-193677